VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Nền Là Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 3:11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/8/2018; P: 7/11/2018; 176 xem 2 lưu
Xem lần cuối 53.37 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 3.


SốKhách từMới xem
1San Jose, CA, US53.37 phút
2San Jose, CA, US66.81 phút
3Fort Worth, TX, US86.29 phút
4Deepdene, Australia99.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gương Mẫu Tuyệt Hảo (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)5
2Bài Học Từ Đời Sống Của Đa-ni-ên (Mục Sư Phan Minh Hội)3
3Ngước Nhìn Lên Núi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Đừng Để Bị Nhục (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
5Vượt Qua Nghịch Cảnh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới