VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tiếng Gọi Của Chúa

Mác 1:14-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/22/2018; P: 7/29/2018; 175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 13:26:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1567.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếm Phước Thiêng, Nguyện Rửa Chân Cho Người (Mục Sư Lê Duy Tín)3
2Đấng Giáng Sinh Lạ Lùng (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
3Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Rao cho kẻ phu tù được tự do (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Cơ hội làm lại cuộc đời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.