VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Tiếng Gọi Của Chúa

Mác 1:14-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/22/2018; P: 7/29/2018; 149 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/10/2019 9:17:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.


SốKhách từMới xem
1Can Tho, Vietnam11943.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Chỉ Có Một Cuộc Đời Để Sống (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Đấng Làm Mới Tất Cả Mọi Vật (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Bạn Là Một Chiến Sĩ Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.