VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Trước Khi Quá Trễ

Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 367 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/19/2018 5:6:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 12.

Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation195.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Nhướng Mắt Lên (Mục Sư Trần Thiện Tri)6
2Người Bạn Lúc Nữa Đêm (Mục Sư Đỗ Đình Song)5
3Ban Ơn, Chúc Phước, Đền Nợ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Bước Vào Đền Thờ (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Gặp Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.