VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Trước Khi Quá Trễ

Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 338 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 20:15:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 12.

Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US748.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thành Tín Và Trung Tín (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)6
2Chia Sẻ Thuốc Giải Độc (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
3Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
4Bốn Loại Người Trong Câu Chuyện Người Sa-ma-ri Nhân Lành (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
5Nước Bọt, Bùn, Si-lô-ê: Ban Cho Sự Sáng (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.