VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Nhận Hay Khước Từ?

Thi-thiên 67; Mác 6:6-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 223 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 10:1:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 67, Mác 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 67, Mác 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Germany19237.10 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thêm Cho Đức Tin (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Khiêm Nhường & Khát Khao (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Cảm Tạ Chúa Ban Cho Con Đường Cứu Rỗi (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Không Sợ Chết (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Với Chúa, Với Mình, Với Người (Mục Sư Đặng Quy Thế)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.