VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Winter Photo

Chúa Giê-xu Christ Là Ai?

Ma-thi-ơ 16:13-17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 907 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 11:44:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.