VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Tinh Thần Phục Vụ

Tinh Thần Phục Vụ

Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
C:8/26/2018; P: 9/4/2018; 345 xem 1 lưu
Xem lần cuối 35.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US35.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)3
2Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Hệ Quả Của Ý Riêng Tốt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đừng Bỏ Cuộc Khi Ngã Lòng (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.