VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh

1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/4/2018; 682 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 13:53:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1Tingira Heights, Australia3041.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Học Biết Bản Tính Đức Chúa Trời - Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Niềm An Ủi Cho Một Ông Lão (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Huyền Nhiệm Huyết Chiên Con (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.