VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh

1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/4/2018; 763 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 4:41:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1, Australia1852.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Một Người Nhỏ Bé (Mục Sư Trương Trung Tín)4
3Người Mẹ Khôn Ngoan (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Thời Gian Biệt Thánh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Tình Đầu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.