VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Tránh Thảm Họa Hưởng Phước Lành

Thi-thiên 33:1-12; 2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 302 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 21:47:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 33, 2 Sử-ký 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 33, 2 Sử-ký 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1, France8705.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Ngũ Ngon Trong Lòng Sư Tử (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Sự Tỉa Sửa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Chúa Và Tôi (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.