VietChristian
VietChristian
nghe.app

Kết Cuộc Bất Ngờ

Kết Cuộc Bất Ngờ

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 614 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 14:45:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US4908.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Xin Chúa Mở Mắt Con (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Trọn Đời Biết Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Hy Vọng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.