VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Một Hội Thánh Được Nhớ Mãi

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/16/2018; 268 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:2:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam6229.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Môn Đệ Hóa Muôn Dân (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Mười Ngày Đợi Mong (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.