VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Hãy Ném Nó Xa Khỏi Ngươi

Ma-thi-ơ 5:27-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 373 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 16:35:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France5029.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Niềm Vui Thờ Phượng (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Chiến Sĩ Thập Tự (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Đánh Trận Tốt Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vững Lòng Bền Chí (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.