VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Hãy Ném Nó Xa Khỏi Ngươi

Ma-thi-ơ 5:27-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 300 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/9/2019 20:48:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1, France15627.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thay Thói Quen, Đổi Tính Cách (Mục Sư Lê Duy Tín)5
2Phúc Trùng Lai (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Mất Điều Quý Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Đổ Thừa (Mục Sư Lê Duy Tín)2
5Tinh Thần Giáng Sinh: Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.