VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Bây Giờ Tiếp Nhận Sự Chúa Đáp Lời

2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 726 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 16:3:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 2, 2 Sử-ký 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 2, 2 Sử-ký 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US152.95 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)17
2Từ Buồn Bã Đến Bùng Cháy (Mục Sư Nguyễn Tony)2
3Đối Phó Với Bịnh Dịch Covid-19 (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
4Lễ Báp Tem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Thay Thái Độ, Đổi Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.