VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Bây Giờ Tiếp Nhận Sự Chúa Đáp Lời

2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 767 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 11:58:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 2, 2 Sử-ký 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 2, 2 Sử-ký 20.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.