VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Bốn Loại Người Trong Câu Chuyện Người Sa-ma-ri Nhân Lành

Lu-ca 10:30-35
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 403 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/27/2020 22:56:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam9905.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Đến Gần Chúa Hơn (Mục Sư Đặng Quy Thế)8
3Hai Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
4Ánh Sáng Tình Yêu (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
5Cây Chúa Trồng Luôn Xanh Tươi (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.