VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Chúa Không Để Bạn Đi Một Mình

Phi-líp 2:1-11; Rô-ma 12:10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/9/2018; P: 9/28/2018; 739 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 6:54:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2, Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2, Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1, France3296.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thầy Đi Đâu, Tôi Sẽ Theo Đó (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Bài Học Từ Đời Sống Của Đa-ni-ên (Mục Sư Phan Minh Hội)2
3Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
4Lòng Biết Ơn Đến Những Điều Không Hề Thay Đổi (Pastor John Altfeltis)2
5Đón Mừng Thiên Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.