VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều (Phần Kết)

Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 153 xem 2 lưu
Xem lần cuối 17.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 10.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1, Germany17.81 phút
2Ashburn, VA, US76.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thiên Đàng Thật Cho Người Tin Chúa Thật (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Hương Thơm Đấng Christ (Mục Sư Đặng Minh Trí)2
3Gắng Hết Sức (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đấng Đáng Được Ca Ngợi Đời Đời (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.