VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Đắc Tội, Định Tội, Đền Tội

2 Sa-mu-ên 24
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 901 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 16:9:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US14176.22 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chân Dung Người Biết Ơn Cha (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Đức Tin Có Việc Làm (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Thư Gởi Các Thánh Đồ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Phước (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
5Ở trong Đấng Christ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.