VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Đắc Tội, Định Tội, Đền Tội

2 Sa-mu-ên 24
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 929 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 20:6:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời.


SốKhách từMới xem
1, France6880.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Hướng Tới Tương Lai (Mục Sư Lê Thế Đinh)2
3Không Muốn Viết Bằng Giấy Và Mực (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Facebook Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.