VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tấm Lòng Được Chúa Ngự Trị

Tấm Lòng Được Chúa Ngự Trị

Thi-thiên 8:4-6; Thi-thiên 139:17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/23/2018; P: 10/7/2018; 367 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 18:35:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 8, Thi-thiên 139.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 8, Thi-thiên 139.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, , US1118.22 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Tôi Được Phước (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
3Bước Đi Trong Sự Thanh Liêm (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)1
4Chữ Tâm Trong Công Tác Truyền Giáo (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Xuất Sắc Trong Sự Thờ Phượng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.