VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Sự Cầu Thay

Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 535 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 1:6:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nê-hê-mi 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nê-hê-mi 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US3047.23 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tấm Lòng Các Nhà Thông Thái (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
2Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Không Sợ Chết (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Đấng Giáng Sinh Lạ Lùng (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
5Nếu Chúa Jêsus không nhập thể (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.