VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Tấm Lòng Và Lẽ Thật

Mác 7:2–23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/7/2018; P: 10/10/2018; 179 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 0:24:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 7.


SốKhách từMới xem
1, Korea, Republic of314.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bị Người Ta Ghen Ghét (Mục Sư Lê Thanh Liêm)5
2Người Môn Đồ Chúa Yêu (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
3Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Phép Đặt Tay (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Làm Vững Mạnh Linh Hồn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.