VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Phước Hạnh Của Đời Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Giăng 7:37-38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 255 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 23:0:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Korea, Republic of314.50 phút
2Pomona, CA, US359.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thái Hậu Bị Cách Chức (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Vẻ Đẹp Của Người Được Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Người Được Ơn (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.