VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Tấm Lòng Cho Chúa

1 Sử-ký 28:0-29:0
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/7/2018; P: 10/12/2018; 363 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 3:58:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sử-ký 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sử-ký 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam108.26 phút
2The Villages, FL, US151.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bị Người Ta Ghen Ghét (Mục Sư Lê Thanh Liêm)5
2Người Môn Đồ Chúa Yêu (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Thực Trạng Nhân Loại (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Phép Đặt Tay (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.