VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Tấm Lòng Cho Chúa

1 Sử-ký 28-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/7/2018; P: 10/12/2018; 811 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 1:45:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sử-ký 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sử-ký 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời.


SốKhách từMới xem
1Ryde, Australia166.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Tấm Lòng Các Nhà Thông Thái (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Sự Mầu Nhiệm Kỳ Diệu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Chúa Bình An (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Tấn Tới Trong Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.