VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Sự Lắng Nghe

Mác 10:46-52
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/7/2018; P: 10/15/2018; 655 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 1:50:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1, Germany5080.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)37
2Chúa Sẽ Sai Ai? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Orange (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Sự Trị Vì Công Chính (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Hội Thánh Học Lời Chúa (Mục Sư Phan Trần Dũng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.