VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Người Môn Đồ Chúa Yêu

Lu-ca 9:57-62; Ma-thi-ơ 8:18-22
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 122 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 21:37:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9, Ma-thi-ơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9, Ma-thi-ơ 8.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1, France2580.22 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Chúa về đời sống đắc thắng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Phân Biệt Đối Xử (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Tội Nghiệp Và Động Lòng Thương Xót (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Người Chăn Hiền Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hãy Đến Tôn Thờ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.