VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn

1 Phi-e-rơ 2:21-24
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/15/2018; 567 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 13:53:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 2.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1Arnsberg, Germany12286.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)62
2Tiếng Nói Sau Cùng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Vững Tâm Phục Vụ (Becky Zuck)1
5Nhận Ân Huệ Chúa Là Thay Đổi Giá Trị (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.