VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Chấp Sự, Ông Là Ai?

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7; 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 425 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/16/2020 14:12:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6, 1 Ti-mô-thê 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6, 1 Ti-mô-thê 3.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, Thailand12063.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Nhẫn Nại Trước Hoạn Nạn (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
3Chú Tâm Những Điều Không Thấy Được (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
4Tài Khoản Trên Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
5Ngày Nào Tôi Còn Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.