VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Làm Gì Khi Bất Đồng?

Làm Gì Khi Bất Đồng?

Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 527 xem 3 lưu
Xem lần cuối 43.57 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1617.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngày Của Sự Đau Đớn (Mục Sư Ngô Đình Can)1
2Vì Tiền Thiên Vị (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
3Bạn Nghĩ Mình Là Ai? Tuyệt Tác (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Đừng Làm Vẩn Đục (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Được Cứu Bởi Ân Điển, Được Phục Vụ Bởi Ân Điển (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.