VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Tận Tâm Tận Lực Phục Vụ

Cô-lô-se 1:28-2:7
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:10/21/2018; P: 10/24/2018; 492 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 7:7:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood.


SốKhách từMới xem
1, France891.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)44
2Một Người Nhỏ Bé (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Từ Đời Này Qua Đời Kia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Kinh Thánh Dạy Gì Về Tiền Bạc (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Gương Phục Vụ: Hoàng Hậu Ê-xơ-tê (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.