VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Tận Tâm Tận Lực Phục Vụ

Cô-lô-se 1:28-2:7
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:10/21/2018; P: 10/24/2018; 411 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 3:32:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US2252.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Hai Cuộc Sống, Hai Dòng Đời (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Theo Chúa Bỏ Gì? (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
4Giữ Gìn Sự Hiệp Một (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Ngày Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Sang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.