VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Đồng Tiếng Nói

Đồng Tiếng Nói

Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-35
Pastor Evan Lee Dahl
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 244 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 12:11:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, France3894.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Từ Tin Dữ Đến Tin Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Biết Ơn Chúa Vì Được Tha Thứ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Ngũ Phúc Lâm Môn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tiền Bạc và Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.