VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Yêu Chúa Trên Cả Mọi Điều

Lu-ca 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 83 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 5:7:56
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Phong Dien, Vietnam6113.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tôi Được Phước II (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
2Nếu Mất Linh Hồn Thì Lấy Gì Chuộc Lại? Vô Sánh! (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Dâng Con Cho Chúa (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
4Người Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Nén Bạc Của Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.