VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Yêu Chúa Trên Cả Mọi Điều

Lu-ca 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 46 xem
Xem lần cuối 11/13/2018 10:54:5
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Toulouse, France864.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
2Tôi Phải Làm Chi Để Được Cứu? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Tổn Thương (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Hãy Nhớ Lại Vợ Của Lót (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.