VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Ngôi Lời Là Chân Lý

Giăng 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/21/2018; P: 11/8/2018; 144 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/4/2019 14:9:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, France20158.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Tay Lưới Kéo (Mục Sư Ngô Đình Can)1
3Những điều yểm trợ lời cầu nguyện (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Ân Phước Thiên Thượng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Người Dọn Đường (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.