VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Ngôi Lời Là Chân Lý

Giăng 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/21/2018; P: 11/8/2018; 75 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 22:24:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam196.74 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
2Tôi Phải Làm Chi Để Được Cứu? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Tổn Thương (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Đừng Buồn Chúa Thấy Rồi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.