VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Không Ai Ngoài Chúa Giê-xu

Mác 1:40-45
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 100 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:52:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, Germany7453.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Người Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Tấm Lòng Được Chúa Ngự Trị (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Tôi Được Phước II (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
5Nén Bạc Của Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.