VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Không Ai Ngoài Chúa Giê-xu

Mác 1:40-45
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 75 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 14:17:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, , US665.00 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
2Tôi Phải Làm Chi Để Được Cứu? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Tổn Thương (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Đừng Buồn Chúa Thấy Rồi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.