VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hãy Dùng Khả Năng Và Ân Tứ Để Phục Vụ Lẫn Nhau

1 Cô-rinh-tô 12:1,4-11; Rô-ma 12:4-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 606 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 12:39:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12, Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12, Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US661.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đặt Mục Tiêu Cho Sự Tăng Trưởng Tâm Linh (Mục Sư Lê Phước Thuận)6
2Thay Dạ Đổi Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
3Danh Hiệu Cứu Chúa - Vương Tử Hòa Bình (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
4Hãy Tận Dụng Thì Giờ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
5Tình Thương Giáng Thế (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.