VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Hãy Dùng Khả Năng Và Ân Tứ Để Phục Vụ Lẫn Nhau

1 Cô-rinh-tô 12:1,4-11; Rô-ma 12:4-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 197 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2018 0:39:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12, Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12, Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Toronto, ON, CA73.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tôi Phải Làm Chi Để Được Cứu? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
3Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
4Tổn Thương (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Đừng Buồn Chúa Thấy Rồi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.