VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Tốc Độ Của Mục Đích

Ma-thi-ơ 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Cường Aaron
C:11/4/2018; P: 11/10/2018; 124 xem 1 lưu
Xem lần cuối 53.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Cộng Đồng Hy Vọng.


SốKhách từMới xem
1Portland, OR, US53.48 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
2Tôi Phải Làm Chi Để Được Cứu? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Rượu Mới (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Hãy Nhớ Lại Vợ Của Lót (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
5Người Mẹ Ở Sa-rép-ta (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.