VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Trả Giá Để Làm Môn đồ

Ma-thi-ơ 16:24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 12:24:22
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam19666.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)17
2Khi Chúa Thử Nghiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Chúa Giê-xu Của Thì Hiện Tại (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Nếp Sống Của Con Dân Chúa (Mục Sư Lê Thế Đinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.