VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Tổn Thương

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 717 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 21:8:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5127.95 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Cùng Ra Khơi Với Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
2Chúa Giê-xu Gương Mẫu Cầu Nguyện (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Cầu Nguyện Và Tha Thứ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Phước Cho Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2
5An Hưởng Tuổi Già (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.