VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Cách Hi Sinh Cho Nhau

Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 843 xem 11 lưu
Xem lần cuối 22.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1, France22.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Ta-lâng Sống Động (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
2Sự Tái Lâm Có Ý Nghĩa Gì Với Cơ Đốc Nhân? (Mục Sư Ngô Đình Can)1
3Kế Hoạch (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Sứ Điệp Đầu Năm - Chúa Gọi! (Mục Sư Đoàn Văn Minh)1
5Chúng Ta Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.