VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Cách Hi Sinh Cho Nhau

Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 689 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 9:45:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam2035.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gió Và Lửa (Mục Sư Lê Văn Thái)5
2Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Check-up Đầu Năm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Tương Lai Dưới Lăng Kính Cơ Đốc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Năm Mới Mọi Sự Đều Mới (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.