VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đào Tạo Tín Đồ Mới

Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1282 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/30/2019 5:21:55
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US25020.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Mạnh Dạn Và Tiếp Tục Mạnh Dạn (Pastor Mike Keyes)2
2Đừng Theo Họ (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Những Mục Tiêu Cho Năm Mới (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Chuyển tải sự xức dầu từ Giám mục Otis Clark (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Người Quản Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.