VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Đào Tạo Tín Đồ Mới

Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1266 xem 2 lưu
Xem lần cuối 32.34 phút
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US32.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Tin Và Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.