VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Trình Dâng Thỉnh Cầu

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/11/2018; P: 11/19/2018; 732 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 18:37:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Hãy Cầu Như Vầy.


SốKhách từMới xem
1, Thailand6453.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khảo Nghiệm Đời Sống Cơ Đốc Nhân (Pastor Đặng Ngọc Quốc)2
2Quyền Cai Trị Của Cơ Đốc Nhân (P2) (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Ngày Của Sự Chiến Thắng (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Hãy Đến Tôn Thờ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
5Người Giàu Người Nghèo (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.