VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Spring Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Trình Dâng Thỉnh Cầu

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/11/2018; P: 11/19/2018; 618 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 8:25:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Hãy Cầu Như Vầy.


SốKhách từMới xem
1University Place, WA, US2764.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hạt Cải Và Men (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Từng Lời Nói (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Xây Dựng Nhau Trong Tình Thương (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Ai Có Tai Mà Nghe, Hãy Nghe! (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Tay Bạn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.