VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tha Thứ Và Thứ Tha

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/18/2018; P: 11/23/2018; 508 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 1:37:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Hãy Cầu Như Vầy.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam325.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ban Cho (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Hãy Bày Tỏ Lòng Biết Ơn Chúa Bằng Cách Hết Lòng Phục Vụ (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Nếu Chúa Chẳng Tiếc (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Ma-ra-na-tha (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.