VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tha Thứ Và Thứ Tha

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/18/2018; P: 11/23/2018; 612 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 7:50:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Hãy Cầu Như Vầy.


SốKhách từMới xem
1Montral, QC, CA5716.22 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nói Với Cành Nho! (Mục Sư Đặng Quy Thế)5
2Đừng Mắc Lừa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
3Bạn Sẽ Bị Muối Bằng Lửa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
4Không Việc Chi Chúa Chẳng Làm Được (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
5Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.