VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tha Thứ Và Thứ Tha

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/18/2018; P: 11/23/2018; 795 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:56:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Hãy Cầu Như Vầy.


SốKhách từMới xem
1, France6675.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)36
2Thánh Đồ Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)5
3Vượt Qua Nghịch Cảnh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
4Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Bí Quyết Thỏa Lòng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.