VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tha Thứ Và Thứ Tha

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/18/2018; P: 11/23/2018; 649 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 21:43:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Hãy Cầu Như Vầy.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8244.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
3Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)3
4Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
5Khải Huyền 5 (Pasteur Christophe Paya)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.