VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Khi Chúa Giê-xu Tạ Ơn

Thi-thiên 100; Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/21/2018; P: 11/26/2018; 127 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 22:26:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 100, Ma-thi-ơ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 100, Ma-thi-ơ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, , US6450.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
2Nhìn Lên Thập Tự (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Người Trồng Kẻ Tưới (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.