VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Khi Chúa Nói Khó Nghe

Ê-sai 56:1-8; Mác 7:24-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 246 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 23:6:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 56, Mác 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 56, Mác 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Germany3025.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mọi Sự Cho Mọi Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Điều Cần Dạy Cho Con (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tin Nhận Và Bước Đi Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Động Tình Tham Muốn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.