VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Tạ Ơn Ai Và Tại Sao Phải Tạ Ơn?

Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 613 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 23:39:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 100.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 100.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US1118.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)6
2Chữa Lành Đời Sống Đau Khổ (Mục Sư Hồ Long)3
3Đừng Để Bị Kinh Thường (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.