VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời

2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 594 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 7:12:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 1.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US514.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Đàn Bà Tà Dâm (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Một Công Tác Vô Cùng Nghiêm Chỉnh (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Em-ma-nu-ên Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Những Con Người Bình Thường Trong Tay Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.