VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời

2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 433 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 19:21:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 1.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US71.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vào Nơi Chí Thánh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
2Tôi Mong Muốn Làm Theo Ý Ngài (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
3Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Yêu Ai (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Tin Và Sống (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.