VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời

2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 323 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:7:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 1.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US426.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Bình An Vĩnh Cửu (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Nếu Chúa Chẳng Tiếc (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Cách Chúa Liên Hệ Với Chúng Ta (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Tình Chúa Bao La (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Soli Deo Gloria (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.