VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời

2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 324 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.99 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 1.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.04 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ban Cho (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Tấm Lòng Cho Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Nếu Chúa Chẳng Tiếc (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.