VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời

2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 433 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.70 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 1.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gió Và Lửa (Mục Sư Lê Văn Thái)4
2Tôi Mong Muốn Làm Theo Ý Ngài (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Tương Lai Dưới Lăng Kính Cơ Đốc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Đức Tin Cứu Rỗi (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Người Vừa Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.