VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Cây Vả Tâm Linh

2 Phi-e-rơ 1:5-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/2/2018; 564 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 3:49:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 1.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1East Brisbane, Australia4507.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Mắc Lừa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Nói Với Cành Nho! (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Bạn Sẽ Bị Muối Bằng Lửa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Hãy Vào Cửa Hẹp (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3
5Được Cứu Và Nay Phục Vụ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.