VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chức Năng Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 16:17-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 108 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 23:56:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam437.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ban Cho (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Cách Chúa Liên Hệ Với Chúng Ta (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
3Ơn Trọn Một Đời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Nói Với Người Gieo Giống (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Quăng Hết Gánh Nặng Để Bước Sang Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.