VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Chức Năng Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 16:17-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 153 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/12/2019 17:2:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US5908.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cầu Nguyện - Trình Dâng Lời Thỉnh Cầu: Tiếp Cứu Từ Cha (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Ân Sủng - Chiên Con Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1
3Nhập Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Cầu Nguyện (Pastor Doug Kellum)1
5Bước Trên Dấu Chân Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.