VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Nói Với Người Gieo Giống

Ma-thi-ơ 13:3-9,18-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 377 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 16:14:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Plaidt, Germany564.23 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
2Chung Vai Góp Sức (Mục Sư Lê Duy Tín)2
3Ước Gì Ngươi Nóng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Thờ Phượng Thật (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
5Giáng Sinh ngày Đức Chúa Trời đổi địa chỉ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.