VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Nói Với Người Gieo Giống

Ma-thi-ơ 13:3-9,18-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 0:40:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US1816.46 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Để Tin Và Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Chứng Cớ Chúa Sống Đâu Nào? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
4Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
5Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.