VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Nói Với Người Gieo Giống

Ma-thi-ơ 13:3-9,18-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 206 xem 1 lưu
Xem lần cuối 24.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US24.99 phút
2Miami Beach, FL, US66.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cách Chúa Liên Hệ Với Chúng Ta (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
2Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Quăng Hết Gánh Nặng Để Bước Sang Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
4Hãy Tạ Ơn Chúa Bằng Lời Nói, Việc Làm Và Đời Sống (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
5Ơn Trọn Một Đời (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.