VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Nói Với Người Gieo Giống

Ma-thi-ơ 13:3-9,18-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 270 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 3:14:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, Germany3046.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới, Khởi Đầu Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)8
2Đầu Phục Thay Vì Tự Điều Khiển (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
3Thay Dạ Đổi Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Quyết Tâm Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa)2
5Một Lòng Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.