VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Nói Với Người Gieo Giống

Ma-thi-ơ 13:3-9,18-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 310 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 9:34:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, France899.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Còn Sống Thấy Chúa Sống (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Sự thương khó - Không tình yêu nào so bằng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ngươi Còn Thiếu Một Điều (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Điều Con Người Cần Hơn Hết (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.