VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 326 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 23:8:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US76.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Điều Con Người Cần Hơn Hết (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
2Những Người Còn Sống Thấy Chúa Sống (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Ngươi Còn Thiếu Một Điều (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Sự thương khó - Không tình yêu nào so bằng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Những Lời Đau Thương Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.