VietChristian
VietChristian
httl.org

Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 276 xem 4 lưu
Xem lần cuối 52.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US52.35 phút
2Mountain View, CA, US55.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Có Phước Và Có Nghĩa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Để Bắt Đầu Một Năm Mới (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Tình Chúa Bao La (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Bết-lê-hem Cho Tôi (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Đổ Thừa (Mục Sư Lê Duy Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.