VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 377 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.73 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.97 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)5
2Sự Cứu Rỗi Và Đời Môn Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)5
3Bước Đi Theo Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Niềm Vui Thiên Đàng (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.