VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Thỏa Lòng Trong Ơn Kêu Gọi Của Chúa

1 Cô-rinh-tô 7:17-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/14/2018; P: 12/22/2018; 127 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 21:1:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Santa Ana, CA, US928.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tìm Kiếm Khôn Ngoan Thật (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Hành Động (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Bạn Là Loại Cơ Đốc Nhân Gì? (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Chia Sẽ Tâm Tình Chúa (Pastor Michael Faber)1
5Sẽ Không Cô Đơn (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.